TAKİP ET

Et-tehiyyatü duası nasıl ortaya çıkmıştır, fazileti nedir?

Sevgili Ümit Burcu! Peygamber Efendimiz’in (sas), Mi’rac’ta Cenab-ı Hakk’a hürmetlerini arz etmek niyetiyle okuduğu Et-tehiyyatü duası hakkında Altıncı Şua’dan okumaya çalıştım, tam anlayamadım. Et-tehiyyatü duası ve fazileti hakkında bilgi verir misiniz? MÜCAHİD

Değerli Mücahid kardeşim! Et-tehiyyatü duası ayet değildir, duadır. Okumaya başlarken besmele çekilmez, Allahü Ekber denilir. Bu dua, bütün namazların ilk ve son oturuşlarında okunur. Okunması vaciptir. Terk edilirse sehiv (yanılma) secdesi yapılması gerekir. Et-tehiyyatü duasının ortaya çıkışı şöyle olmuştur: PeygamberEfendimiz (sas) Mi’rac gecesinde Allah’ın huzuruna kabul edilince, hürmetlerini arz ederken üç kelime kullanmıştır: “Et-tehiyyatü lillahi ves-salevatü vet-tayyibatü” “Tahiyyat, Salavat ve Tayyibat” Allah’a mahsustur” demiştir. Burada geçen üç kelimenin anlamı:

1-Tahiyyat: Dille yapılan tüm ibadetler. Zikir, tespih, Kur’an okuma…

2-Salevat: Bedenle yapılan tüm ibadetler. Namaz, oruç, hac, cihad…

3-Tayyibat: Malla yapılan tüm ibadetler demektir. Zekât, kurban, hac, sadaka…

Senin de bahsettiğin gibi Bediüzzaman Hz.leri bu hususu Altıncı Şua’da izah etmiştir. Yani dille, malla, bedenle yapılan tüm ibadetler, namaz, oruç, hac, zekât, kurban, cihad, her türlü güzel sözler, her türlü selamet, dua, rahmet, azamet hep Allah’u Teâlâ’ya mahsustur demektir. Buna karşılık Allah’u Teâlâ da O’na üç kelime ile iltifat ederek; “Es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatühü” “Ey Allah’ın Nebisi, her türlü hayırlar, ihsan ve ikramlar, selametler, kurtuluşlar, emniyetler sana olsun” şeklinde O’nu karşılamış, buyur etmiş, hoş geldin demiştir. Burada da üç kelime geçmektedir: Selam, Rahmet ve Bereket.

1-Selam: Allah’u Teâlâ’nın bir ismidir. Manası da hem kendisi her türlü ayıptan, kusurdan, noksandan, ortaktan uzak ve salim olan, hem de kullarını her türlü tehlikelerden, korkulardan, hoşlanılmayan durumlardan kurtaran, onları selamette kılan demektir. Dünyada peygamberlerine, cennette mü’min kullarına selam eden demektir.

2-Rahmet: Allah’u Teâlâ’nın biz kullarına olan her çeşit ihsan ve ikramıdır.

3-Bereket: Bol hayırlar, her şeyin en hayırlıları, hayırların artıp ziyade olması manasına gelir.

Allah’u Teâlâ’nın bu selam ve ikramını Peygamber Efendimiz (sas), “Esselamü aleyna ve ala ibadillahissâlihîn” şeklinde almış, kabul etmiş ama bir incelik yaparak bu selam, rahmet ve bereketler sadece bana, benim üzerime değil; hem bize, hem de Allah’u Teâlâ’nın tüm sâlih kullarına olsun, demiştir. Sâlih kullar; hem Hakk’ın hem de halkın hakkını gözeten kimseler demektir. Biz ümmetini düşünen Peygamber Efendimiz (sas), Allah’u Teâlâ’nın selamının bu şekilde tüm sâlih kullara erişmesini bizzat Allah’u Teâlâ’nın huzurunda, Mi’rac’ta istemiştir. Bizler; Mi’rac hediyesi olan namazı kılarken vacip olan bu Et-tehıyyatü duasını okuduğumuzda tüm sâlih kilşilere dua etmiş onların da dualarını kazanmış oluruz. Namazını kılmayan kişi bu büyük sevaptan yoksun kalır ve sâlih kimselerden sayılmaz. Sâlih insanlara yapması gereken duayı yapmadığından dolayı onların hakkına girmiş olur. Çünkü bu duayı yapmamız bizim için vacip bir borçtur. Yerine getirilmemesi sorumluluktur. Allah’u Teâlâ’nın ve Peygamber Efendimiz’in (sas) bu şekilde konuşmalarına şahit olan Cebrail (as) kelime-i şehadet getirerek “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasülüh” demiştir.

Ya Rabbi! Senin yanında temsilcimiz, yanımızda elçiniz olan Hz. Muhammed Mustafa’nın (sas) Mi’rac’ı ve içindekiler hürmetine bizleri affeyle. Mi’rac Şehsuvarı’nın şefaatine mazhar eyle! Âmin.

BİZE YAZIN:
e-mail: umitburcu@eurozaman.de
Adres: Sprendlinger Land Str. 107, 63069 Offenbach

05.05.2016 16:26