TAKİP ET

Cuma günü yapılması gereken sünnetler nelerdir?

Değerli Ümit Burcu, sünnete uygun, en verimli şekilde Cuma gününü  nasıl değerlendirebiliriz? Bu mübarek günde okunması gereken dualar ve sünnet olan davranışlar nelerdir? MEHMET TOZKOPARANOĞLU

Değerli Mehmet kardeşim, Cuma günü duyarlılığınıza teşekkür ederim.

Cuma günü Müslümanların bayramıdır. Bu ümmetin diğer ümmetlerden farklarından birisi de; Cuma Günü ve Cuma namazı farkıdır. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem Efendimizin tavsiye buyurduğu Cuma gününe özel sünnetleri vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

1-Ruhen ve bedenen Cuma’ya hazırlanmak. İcabet saatini yaklamaya çalışmak.

Perşembe günü gün batımında akşam namazıyla birlikte Cuma moduna girmemiz gerekiyor. Cuma akşam ezanı okununcaya kadar, icabet saatini yakalama ve bağışlanma şansımız var.

İcabet saati yirmi dört saatlik zaman diliminde gizlidir. Cuma gününün tamamını icabete layık olma şuuru ile geçirmeye çalışmak gerekir. İcabet saati mantığı da çokça istiğfar etmeyi, duayı ve zikri gerektirir.
“Bir kimse cuma günü gusül abdesti alır, elinden geldiği kadar temizlenir, güzel koku sürünür, evinden çıkar, iki kişinin arasına girmez, sonra üzerine farz olan namazı kılar ve imam hutbe okurken susup onu dinlerse, o cuma ile öteki cuma arasındaki günahları bağışlanır.” (Buhârî, Cum’a 6, 19)

2-Gusül abdesti almak.

“Her kim cuma günü abdest alırsa ne iyi eder; hele boy abdesti alırsa, o daha iyidir.” (Tirmizî, Cum`a 5)

3-Yeni alınan elbisemizi Cuma günü giyinmek.

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir elbise giydiği zaman, sarık, gömlek, ridâ gibi giydiği şeyin adını anarak şöyle dua ederdi:

“Allahım! Hamd sana mahsustur. Onu bana sen giydirdin. Senden onu hayırlı kılmanı ve yapılışına uygun kullanmanın hayrını nasip etmeni dilerim. Şerrinden ve yaratılış gayesi dışında kullanılmasının şerrinden de sana sığınırım.” (Ebû Dâvûd, Libâs 1)

4-Çokca salavat getirmek

Salat u selam getirmek, bir vefa borcudur.

“Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokca salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selâmlarınız bana sunulur.” (Ebû Dâvûd, Salât 201)

5-Sadaka vermek.

Sadaka verebileceğimiz layık bir kimse varsa verelim. Yoksa sadaka kutusuna atıp orada biriktirelim. Sadaka kutularını kandil gecelerinde ve Cuma günü boşaltmak en uygun olanıdır.

Özelikle Avrupa’daki camiler bağışlarla ayakta duruyor. Caminin suyunu, peçetelerini kullanıyoruz. Halıları yıpranıyor vs. onun için Cuma çıkışı küçük de olsa sadaka  kutusuna para atmayı unutmayalım.

“Her birinizin her bir eklemi için günde bir sadaka vermesi gerekir. İşte bu sebeple her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) bir sadaka, her tekbîr bir sadaka, iyiliği tavsiye etmek sadaka, kötülükten sakındırmak sadakadır. Kuşluk vakti kılınan iki rek`at namaz bunların yerini tutar.” (Müslim, Müsâfirîn 84, Zekât 56)

6-Kabir ziyaretinde bulunmak ve ölmüşlerimize dua etmek.

“Kabirleri ziyaret etmek isteyen ziyaret etsin. Çünkü kabir ziyareti bize âhireti hatırlatır”(Tirmizî, Cenâiz 60) Kabir ziyareti mümkün olmuyorsa; kabir ziyareti niyetine okunacak duaları okuyup, isim isim sayıp, ruhlarına bağışlayalım.

7-Tırnakları ve fazla tüyleri kesmek.

“Peygamberlerin sünneti (fıtrat) beştir – yahut beş şey fıtrat gereğidir: Sünnet olmak, kasıkları tıraş etmek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kırpmak.” (Buhârî, Libâs, 64)

8-Kehf suresini okumak.

“Cuma gecesi Kehf suresini okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki cuma arasında işlediği (küçük) günahlar da affolur.” (et-Terğıbü ve’t-Terhib, Kitabu’l-Cuma, 1/512-513)

9-Müslüman kardeşine selam vermek ve cumasını tebrik etmek.

“Müslümanın müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selâmı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, dâvete icabet etmek, aksırana “yerhamukellah” demek.” (Buhârî, Cenâiz 2)

10-Cuma namazına erken vakitte gitmek ve hutbe esnasında konuşmamak.

“Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur.” (Müslim, Cum`a 27)

Cep telefonunun namaz esnasında verdiği rahatsızlık bir yandan kul hakkı diğer yandan da Cuma kıvamını zedeleyen uygunsuz bir davranıştır.
Bu sünnetleri yerine getirmenizi ve Cuma günü bağışlananlar arasına adınızın yazılmasını dilerim.

BİZE YAZIN:
e-mail: umitburcu@eurozaman.de
Adres: Sprendlinger Land Str. 107, 63069 Offenbach

13.10.2016 19:18