TAKİP ET

Bu geceyi değerlendirip, beratımızı alabilmek için…

Saygı değer Ümit Burcu Hocam! Berat Kandili’ni en iyi şekilde değerlendirip feyiz ve bereketinden yararlanabilmek için neler tavsiye edersiniz? ZAMAN ABONESİ

Değerli kardeşim! Bu gece Berat Kandili gecesidir. Yarın da akşama kadar Berat günüdür. Peygamber Efendimiz (sas) buyurmuştur ki: “Şaban ayının yarısı (Berat gecesi) gelince: Gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Cenâb-ı Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifâ dileyen yok mu; şifâ vereyim.” İşte böyle manevi gecede ev halkıyla beraber bu çağrıya: “Evet, evet ver Allah’ım!” dememiz gerekir.

Eğitimde sadece söylemek yetmiyor. Hem söylemek hem de uygulamak gerekiyor. Kandilin önemini anlatmanın yanında bunu uygulamalarımızla da ailemize yansıtmalı ve gerçekten Kandil’in olağanüstü bir gece olduğunu göstermeliyiz. Önceden hazırlık yapıp maddi ve manevi yönden hazırlanmalıyız. Çocuklara da Kandil heyecanını yaşatmak için tanıdıkların hediyelerini çocuklarımızla beraber seçip hazırlamalıyız. Bu gece mümkünse uzakta olsa en büyük camiye gidip yatsı namazını cemaate kılmalıyız. Ertesi günü de oruçlu geçirmeliyiz.

BU GECEDE NELER YAPMALIYIZ?

Bu sorunun cevabını Şualar isimli eserde buluyoruz: “Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin proğramı nev’inden olması cihetiyle Leyle-i Kadr’in kudsiyetindedir. Herbir hasenenin Leyle-i Kadir’de otuzbin olduğu gibi, bu Leyle-i Berat’ta herbir amel-i sâlihin ve herbir harf-i Kur’anın sevabı yirmi bine çıkar. Sair vakitte on ise, üç aylarda yüze ve bine çıkar. Ve bu kudsî meşhur mübarek gecelerde onbinler, yirmibin veya otuzbinlere çıkar. Bu geceler, elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur’an’la ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır.”

Bu gece dört şeye devam edelim:1. Kur’an, 2. İstiğfar, 3. Salavat, 4. Duada ısrar etmek

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN (SAS) BERAT GECESİ DUASI

Hz. Aişe validemiz, Efendimiz’in, Berat Gecesi kıldığı namazın secdesinde şöyle dua ettiğini anlatıyor: “Allah’ım! Gazabından rızana sığınıyorum. Cezandan affına sığınıyorum. Allah’ım! Senden, yine sana iltica ediyorum. Sana yaptığım övgüyü, senin kendine yaptığın övgü ölçüsünde yapmaktan âciz olduğumu itiraf ederim. Senin komşuluğun ve yakınlığın, azizliktir. Senin senâ ve övülmen yücedir. Senin ordun mağlup edilemez. Sen, vaat ettiğin şeyde, vaadinden dönmezsin. Senden başka ilah, senden başka ma’bud yoktur.”

SALİHLERİN BERAT DUASI

Bazı mâna büyükleri bu gecede şöyle duası etmişlerdir:

“Allah’ım, şayet ismimi saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, ‘Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz Onun katındadır.”

Bu gece gelecek seneye kadar başımıza gelmesi takdir olunan her şey yani kaderimiz yazılır. Ebussuud’a göre: “Kader zaten yazılmıştır. Levh-i mahfuzdadır. Levhi mahfuzdan yazılmasına Beraat gecesi başlanır, Kadir gecesi bitirilir. Rızıklar nüshası Mikail’e, savaşlar, zelzeleler yer çökmeleri, yıldırımlar nüshası Cebrail’e, ameller nüshası dünya semasının sahibi İsrafil’e ki büyük bir melektir, musibetler nüshası da ölüm meleği Azrail’e verilir.”

Hakkımızda karar verilirken heyecan duymamak mümkün değil. Ancak bu heyecan, inanmakla doğru orantılıdır. Ne kadar inanıyorsak o kadar heyecan duyarız. Beraat Kandilinin varlığından haberdar değilsek hiç heyecan duymayız.

Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Sıhhat ve afiyet içerisinde nice kandillere ulaşmayı ve Beratımız almayı nasip etsin. Âmin

BİZE YAZIN:
e-mail: umitburcu@eurozaman.de
Adres: Sprendlinger Land Str. 107,63069 Offenbach

21.05.2016 17:26