TAKİP ET

Bayram günlerinde yapmamız gereken görevlerimiz nelerdir?

Değerli Ümit Burcu, kısa, az ve öz olarak bizlere bu bayramlarda neler yapmamız gerektğini yazabilir misiniz? Bayramın ruhuna uygun şekilde değerlendirilmesi adına neler yapmalıyız? TURGUT GÜÇLÜ

Değerli kardeşim, Bayram günleri Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) zamanından beri özel bir şekilde kutlanmıştır. Kutlanmaya da devam edilmektedir.

Avrupa’da yaşayan kişiler olarak şu konulara dikkat etmemiz gerekir:

Bayram kutlamalarını coşkulu bir şekilde, özellikle Avrupa’da canlı bir şekilde devam ettirmeliyiz. Apartman ve dükkan komşularmızı bu sevincimize ortak etmeliyiz.

Bayram nedir? Neden Bayram yapıyoruz? Kurban kesmenin hikmetleri nelerdir? Bu gibi konuları usulüne uygun bir şekilde anlatarak bayramlarımızdan onları da haberdar etmeliyiz.

Bayram öncesi yiyecek giyecek ve temizlik gibi hazırlıklar yapalım. Bayram günlerinde özellikle temiz giyinelim. Çocuklarımıza da yeni elbiseler alıp, temiz kıyafetler giydirelim. Fakir öksüz ve yetimleri sevindirip, sevicimize ortak edelim.

Ölmüş akraba ve din büyüklerinin rûhu için Kur’ân-ı Kerîm okuyup, duâ edelim. Onlar için de sadakalar verelim.

Aile büyükleri, din büyükleri, dost, akraba, arkadaş ve tanıdıkları ziyâret edelim.

Avrupa’ya ilk gelenlere bir vefa borcumuz var. Onlar çok çile çektiler. Bir bayram namazı kılacak yer bulamadılar. Bütün zorluklara rağmen inandıklarını yaşadılar. Çok güzel eserler bıraktılar.

Bu gün göğsümüzü gererek, çocuklarımızı bayram namazına götürdüğümüz bu güzel camilerde o ilk gelen büyüklerimizin emeği, alınteri ve çalışmaları var. Onlara karşı vefalı olalım. Onlar yaptıkları hizmetleri belki unutmuş olabilirler, fakat biz onları unutmayalım. Bir VEFA listesi yapalım. Arayıp soralım.

Hastahanede pek çok insanımız var, ziyaretçileri yok. Yaşlılar yurdunda ölümünü bekleyen “bad-ı sabadan başka” kapısını açan kimseleri olmayan garipler var. Hapishanelerde “kader mahkumu” denilen gurbet mahkumlarımız var. Bunları da ziyaret listesine alalım.

Bayramlarda bu ziyaretler yapılırken Allah’la irtibatımızı unutulmayalım, gaflete dalmayalım.

Bediüzzaman hazretleri, “Bayramlarda oyun ve eğlenceye dalıp, gaflet basmaması için teşrik tekbirleri emredilmiştir.” açıklamasını yapıyor.

Bayramlarda dua ve zikirden uzaklaşmayalım.

Ziyaretleri usulüne uygun şekilde değerlendirip dilimizle, davranışlarımızla, tavırlarımızla ders yapalım.

Peygamberimiz s.a.v. bayram günlerinde şu duayı çok okuyanın kalbinin ölmeyeceğini haber veriyor.

“Yâ Hayyû, yâ kayyûm, yâ bedia’s-semavati ve’l-ardı, yâ ze’l-celâli ve’l-ikram.”
“Ey Hayy ve Kayyûm olan Rabbimiz, ey semâvat ve arzın bedi’i, ey Celâl ve Kerem sahibi. Beni sen koru, sen istikamette daim eyle. Kötülük ve günahlardan muhafaza et, sırat-ı müstakimde dâim ve sabit eyle.”

Bayram günlerinde mümkün olduğu kadar çok kişiyle tebrikleşelim. Dua edelim, dua kazanalım. Bayram tebrikleri için musafaha ederken önce davranan biri diğerine şöyle dua eder: “Tekabbelallahü minnâ ve minküm.” Allah sizden ve bizden kabûl buyursun.”
Muhatab olan da buna “amin” demekle karşılık vereceği gibi, “Gaferallâhü lenâ ve leküm” diye de cevap verebilir..” Allah bizi de, sizi de mağfiret buyursun demektir.

Bu güzel bayram gününde dertleriniz kum tanesi kadar küçücük olsun. Sevinçleriniz denizler kadar engin olsun. Sizin de heybeniz sevaplarla dolsun. Dualarınız kabul olsun. Bayramınız kutlu olsun.

BİZE YAZIN:
e-mail: umitburcu@eurozaman.de
Adres: Sprendlinger Land Str. 107, 63069 Offenbach

17.09.2016 23:12