TAKİP ET

Bakara suresinin son iki ayeti “Amenerrasulü”nün fazileti ve sırları

Değerli Ümit Burcu! Mi’rac hediyesi olarak bizlere anlatılan “Amenerrasulü” hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu ayetlerin fazileti hakkında sağlam kaynaklara dayalı bilgi edinmek istiyoruz. Ramazan ayına kadar çocuklarıma bu duayı ezberletmek istiyorum. Sizin yazınız bizleri teşvik edici olacak. Onun için bu konudaki yazınızı bekliyor, teşekkür ediyoruz. BİZİM AİLE

Bizim Aile’nin sevgili, duyarlı babası! En son diyeceğimi en başta söyleyeyim: Senin davranışın diğer babalara da örnek olsun, sizin aileyi örnek alsınlar. Böylece bütün ailelerde bu faziletli ayetleri ezberlemeyen kimse kalmasın inşaallah. Sahabe-i Kiram Efendilerimiz (radıyallahu anhum) ve selefi salihin dediğimiz maneviyat âleminin sultanları Kâinatın İftihar Tablosu’ndan (sallallahü aleyhi ve sellem) işittikleri bu iki ayeti, hayatları boyunca uyumadan önce okumuşlar ve ailelerinde de tavsiye edip, okutmuşlardır.

Hz. Ömer ve Hz. Ali efendilerimiz (ra) “Aklı başında hiç bir adam görmedik ki Bakara suresinin son iki ayetini okumadan uyusun” demişlerdir. Hz. Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) “Amenerrasulü” diye başlayan Bakara suresinin son iki ayeti hakkında bakın neler buyuruyor: “Her kim geceleyin Bakara suresinden bu iki ayeti okursa ona yeter.” “Allah Teâlâ, Bakara suresini iki ayetle sona erdirdi ki, bunları bana, Arş’ın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, çocuklarınıza belletiniz, öğretiniz. Çünkü bunlar salâttır, (namazdır) hem duadır, hem Kur’andır.”

Değerli kardeşim!

Mi’racın pek çok hediyesi ve faydası vardır. Başta namaz ve Bakara Suresi’nin son iki ayeti bu hediyelerin en önemlilerindendir. Bu ayetleri ezberleyecek olan çocuklarınıza sadece “Bu ayetler, çok önemli ayetlerdir” demek yeterli olmayabilir. Bu ayetlerin neden önemli olduğunu da anlatmanız gerekmektedir. İsterseniz kısaca mealini de beraberce okuyabilirsiniz. Bu ayetleri yatmazdan önce okuduğumuz zaman Rabbimiz’den neler istemiş olduğumuzu da mealinden anlamış oluruz.

Efendimiz’in (sas) bu kadar önemle vurguladığı Bakara suresinin son iki ayeti hakikaten çok muazzamdır. Özellikle Mi’rac’ın gölgesinde yaşadığımız bu günlerde daha da bir anlam kazanıyor. İmam Nevevi (Rahimehullah) dedi ki: “Bu ayeti kerimeleri okumak, geceyi ihya etmeye kâfidir. Bazıları da kötülüklerden korunmasına kafi gelir, demişlerdir.”

Bedreddin Aynî (Rahimehullah) dedi ki: “Amenerrasulü’yü okuyanlar için, bu ayetler, gece ibadet, vird ve zikir yerine geçer. Sevap ve fazilet olarak yeter. O gece, olması muhtemel afetlerden, şeytanın, insanların ve cinlerin şerrinden korur.” İbn-i Abidin (Rahimehullah) dediki: “Ölüyü defnettikten sonra birkaç dakika oturup sessizce Bakara Suresi’nin başını ve sonunu okumak meyyit için dua ve istiğfar etmek müstehaptır.”

Bu ayetleri her gece okuyunca Efendimiz’in sünnetine uymuş oluruz. Bizim de böyle bir sünnete uymamız büyük fazilet sayılır. Ayrıca dünya ve ahiret saadetine nail olup, bu iki ayet bizleri kötülüklerin her çeşidinden Allah’ın izni ile korur.

Şimdi teklifimizi yapalım: Efendimiz’in hem tavsiyesi hem de vasiyeti olan bu iki ayeti bilmiyorsak, en kısa zamanda kendimiz öğrenelim. Sonra eşimize, çocuklarımıza öğretelim ve bugünden itibaren her gece yatmadan önce mutlaka okuyalım.

BİZE YAZIN:
e-mail: umitburcu@eurozaman.de
Adres: Sprendlinger Land Str. 107, 63069 Offenbach

06.05.2016 16:03