TAKİP ET

Arefe günü ve bayram gecesi yapacağımız ibadetler nelerdir?

Sevgili Ümit Burcu, arefe günü okumamız gereken pek çok dua internet sayfalarında dolaşıyor. Bunlardan hangilerini okuyalım. Daha doğrusu bu bereketli günlerde hangi duaları tavsiye edersiniz?NUR AŞKIN

Değerli Nur kardeşim!

Arefe günü yapılacak ilk iş, teşrik tekbiri getirmektir. Arefe günü teşrik tekbirlerine başlanır. Esasen arefe günü teşrik tekbirleriyle başlar.

Toplam 23 vakit farz namaz arkasından teşrik tekbirleri getirmek erkek, kadın, misafir, mukîm, her mükellefe vaciptir. Kadınlar bu tekbirleri gizli olarak getirirler.

“Camiden çıktıktan veya konuştuktan sonra, artık teşrik tekbirini okumak gerekmez.„ Vacip terkedilmiş, bu sevap da kaçırılmış olur.

Vacip olan bu tekbirleri unutmayayım, diye güne başlarız. Fakat ne yazık ki  çoğunlukla unuturuz.

Peki, unutmamanın çaresi nedir? Namazları cemaatle kılmak. Teşrik tekbirlerinin  hiç unutulmadığı namazlar, cemaatle kılınan namazlardır.

Öyleyse teşrik tekbirlerinin getirildiği 23 vakitte camiye devam edelim. Bu mümkün olmuyorsa evde cemaat yapalım. Vacip olan bu tekbirlerin sevabından yoksun kalmayalım.

Arefe günü tutulan orucun sevabı
“Arefe günü tutulan oruç, geçmiş bir senenin ve gelecek senenin günahlarına keffaret olur.” Hadis.
Hz. Ebu Bekir’in oğlu Abdurrahman, Arefe günü kardeşi Hz. Aişe’nin (r.a.) huzuruna girdi. Hz. Aişe oruçlu olduğu için hararetten dolayı üzerine su dökülüyordu. Abdurrahman ona: “Orucunu boz” dedi. Hz. Aişe: “Resulullahın (s.a.v.) ‘Arefe günü oruç tutmak, kendisinden önceki senenin günahlarına keffaret olur’ dediğini işittiğim halde iftar mı edeyim?” dedi.

Nefsim adına benim gibi neredeyse bir günah denizinde yüzen ahir zaman Müslümanları için bundan daha büyük bir müjde olabilir mi? İşte af ve mağfiret fırsatı!

Başka bir rivayette ise Hz. Aişe şöyle demiştir:

“Arefe gününün orucu bin gün oruç tutmak gibidir.” Demek ki, bir günlük arefe orucu, üç yıllık normal günlerde tutulan oruç sevabına denktir.

Arefe günü okunacak önemli dua

Efendimiz, bu günün faziletini şöyle anlatır: “Arefe günü gelince, Yüce Allah rahmetini saçar. Hiçbir gün o günde olduğu kadar insan cehennemden azat olunmaz. Kim Arefe günü gerek dünya ve gerekse âhiret ile ilgili olarak Allah’tan bir şey isterse, Allah onun dileğini karşılar.

“Buhâri’de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arefe günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur.

“Allahümme’c’al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran. Allahümme’şrah lî sadrî ve yessir lî emrî…”

“Allah’ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah’ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.”

Arefe günü “İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir.”(Ebu-ş şeyh)

“Arefe günü (Besmele ile) bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur.” (Ebu-ş şeyh)
“Bin kere ihlâs okuyan kendini Allahü teâlâdan satın almış olur.” (Râfi’î)

Arafat’ta kesintisiz dua ve Vakfe yapıldığı gibi bizler de evimizde ailemizle veya arkadaşlarımızla cemaat halinde bıkmadan, usanmadan durup dinlenmeden duaya devam edelim.

Ve Bayram gecesini ihya etmek

“Ramazan ve Kurban Bayramlarını “La İlahe İllallah”, “Allahu Ekber” “Elhamdülillah” “Subhanallah” ile süsleyiniz.” Hadis.

Yine Efendimiz (sav): “Kim Ramazan Bayramı gecesini ve Kurban Bayramı gecesini ihyâ ederse, kalblerin öldüğü günde onun gönlü, kalbi ölmez.” buyuruyor.

İhyâ etmek; kalkıp namaz kılmak, zikir yapmak, Kur’an okumak, insanlara ders, sohbet yaparak, irşat ve tebliğde bulunmak sûretiyle sevaplı faaliyetlerle doldurmak, gàfil geçirmemek demektir.

Ebu Ümame (ra) anlatıyor: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim her iki bayramın da gecesini, Allah’tan sevap umarak ibadetle geçirirse kalplerin öldüğü günde kalbi ölmez.”

Bu geceleri hakkıyla değerlendirmeyi Rabbimiz nasib eylesin. Bayramınız mübarek olsun!

BİZE YAZIN:
e-mail: umitburcu@eurozaman.de
Adres: Sprendlinger Land Str. 107, 63069 Offenbach

09.09.2016 18:22