TAKİP ET

Öğrencilerinin eksik malzemelerini karşılayan öğretmenler var

Almanya’da birçok öğretmen öğrencilerinin eksik ders malzemelerini kendileri tedarik etmek zorunda kalıyor.

Staples adlı kırtasiye şirketinin bir araştırmasına göre öğretmenlerin yüzde 73’ü öğrencilerinin eksik ders malzemesini kendi cebinden ödeyerek tedarik ediyor. Bunun sebebi ise çocukların ailelerinin pasif ve ilgisiz olması veya stresli olduğu için bu gibi gündemleri kızgınlıkla karşılamaları.

Bunun bir sonucu olarak öğretmenlerin çoğu ister istemez elini cebine atmak zorunda kalıyor. Özellikle yedi ve sekiz yaşındaki ilkokul öğrencilerine ders veren öğretmenlerde bu durum daha çok göze çarpıyor. Bu öğretmenlerin yüzde 67’si kendini öğrencinin ders malzemelerini tedarik etme konusunda zorunlu hissediyor.

Ödedikleri miktar ise azımsanacak seviyede değil. Öğretmenlerin dörtte biri dört ay içinde 40 ila 100 Euro arasında bir harcamada bulunduklarını söylüyor. Bu bir eğitim ve öğretim yılında 300 Euro’ya kadar varan bir masraf anlamına geliyor. Öğretmenlerin sekizde biri ise dört ay içinde çocukların eksik ders malzemeleri için 120 Euro’dan fazla para ödüyor.

Öğretmenlerin üçte ikisi, öğrencilerin uzun bir süre bu ders malzemelerinden mahrum bir şekilde ders gördükleri takdirde bundan olumsuz yönde etkilenecekleri için bu sorumluluğu devraldıklarını söylüyor.

Öğretmenler, velilerden de fazla bir şey beklemiyor ve sorunun paradan kaynaklandığına inananların oranı sadece dörtte bir. Çoğunluk ise ailelerin çocuklarının eğitimi konusunda daha çok cesaretlendirilmesinin yararlı olacağına inanıyor.

BERLİN ZAMAN

05.09.2016 17:17